Bogusz-Tessmar, P. (2018). Funkcja kryptocytatu na podstawie analizy porównawczej obrazu „Quod est veritas. Chrystus i Piłat” M. Ge i „Legendy o Wielkim Inkwizytorze” F.M. Dostojewskiego. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 21–30. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13143