Chudzińska-Parkosadze, A. (2018). Problem bohatera w opowiadaniu A.P. Czechowa „Czarny mnich”. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 45-58. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13145