Górska, M. (2018). Problemy fonostylistyki w twórczości poetyckiej Wielimira Chlebnikowa. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 71–80. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13146