Karlina, N. (2018). Polski temat w utworach Wasyla Aksionowa. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 105–112. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13147