Kaźmierczak, N., & Kropaczewski, K. (2018). Życie idei w poetyce metapowieści F.M. Dostojewskiego i W. Nabokowa. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 113–122. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13148