Kozak, B. (2018). Poezja na usługach władzy – wczesna panegiryczna twórczość Symeona z Połocka. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 123-134. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13162