Krężołek, O. (2018). Znaczenie symboliki imienia „Мakar” w kontekście twórczości F.M. Dostojewskiego i problemów eschatologii jako skryty koncept życia i kreatywności kulturalnej człowieka. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 135–150. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13163