Daszewskaja, O. (2018). Poezja Wadima Andrejewa i Daniiła Andrejewa: problem przedstawienia tożsamości narodowej. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 59-70. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13164