Słobodjan, E. (2018). Syntagma „nazwa ptaka” + „dźwięki wydawane przezeń” w przekładach „Słowa o wyprawie Igora” na język rosyjski (na materiale równoległego korpusu przekładów „Słowa o wyprawie Igora”). Studia Rossica Posnaniensia, (35), 275-280. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13165