Wieliczko, A. (2018). Sfrazeologizowane struktury syntaktyczne jako specyficzne zjawisko rosyjskiego systemu składniowego. Studia Rossica Posnaniensia, (35), 289-298. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13345