Raciburskaja, L. (2018). Innowacje słowotwórcze we współczesnych rosyjskich mass mediach. Studia Rossica Posnaniensia, (35), 215-226. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13409