Sitarski, A. (2018). Koncept „czas” w rosyjskiej i polskiej przestrzeni językowej (na materiale rosyjskich i polskich frazeologizmów z komponentem „время”/„czas” i „день” /„dzień”). Studia Rossica Posnaniensia, (35), 267-274. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13410