Sarnowski, M. (2018). O niektórych aspektach polsko-rosyjskiego dialogu międzykulturowego: „rossica” w strategicznej pozycji tekstu gazetowego. Studia Rossica Posnaniensia, (35), 249–258. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13447