Narloch, A. (2018). Nowe zjawiska w sferze terminologicznych nominacji barw w języku rosyjskim. Studia Rossica Posnaniensia, (35), 157–166. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13450