Małecki, Łukasz. (2018). Emocja strachu jako jeden ze środków manipulacji językowej (na przykładzie tekstów współczesnej prasy rosyjskiej). Studia Rossica Posnaniensia, (35), 145–156. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13451