Kaliszan, J. (2018). Rosyjskie homografy czasownikowe. Studia Rossica Posnaniensia, (35), 77–82. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13480