Ruczina, L. (2018). Językowa obiektywizacja konceptu „wesele” w języku rosyjskim. Studia Rossica Posnaniensia, (35), 237-248. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13481