Makarowska, O. (2018). Myślenie o charakterze klipowym a kształtowanie kompetencji interkulturowej. Studia Rossica Posnaniensia, (35), 133-144. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13486