Kosmeda, T. (2018). Filozofia badań lingwistycznych Jerzego Kaliszana i jego wkład w rozwój rusycystyki polskiej (na materiale prac monograficznych uczonego). Studia Rossica Posnaniensia, (43), 143–154. https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.9