Woźniewicz, W. (2018). Determinanty defektywnego międzyosobowego komunikowania się w relacjach polsko-rosyjskich. Studia Rossica Posnaniensia, (43), 341–354. https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.27