Lenart, A. (2019). Rosja – „pierwsza miłość i więzienie”. Konfrontacja z przeszłością w „Dziennikach” Igora Gubermana. Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 17–24. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.2