Nakoneczny, T. (2019). Między (re)konstrukcją a nostalgią. Współczesny polski i rosyjski neopoganizm w kontekście „postcolonial studies”. Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 101–112. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.10