Przybysz, A. K. (2019). Mityczno-symboliczny kontekst nostalgii w „Wygnaniu” Andrieja Zwiagincewa w świetle antropologicznej niepewności podmiotu. Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 123–132. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.12