Siekierska, M. (2019). Obraz tęsknoty za Odessą-Mamą (na przykładzie filmów „Odessa!. Odessa!” Michale Boganim, „Wszystko jest iluminacją” Lieva Schreibera oraz „Likwidacja” Siergieja Ursuljaka). Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 133–132. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.13