Zywert, A. (2019). Futurystyczna uczta literacka (Władimir Sorokin, „Манарага”). Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 233–244. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.22