Rodziewicz, B. (2019). Antywartości. Konceptualizacja zła w świadomości językowej Polaków i Rosjan. Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 289–299. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.27