Dzienisiewicz, M. (2019). Werbalizacja emocji w tekstach rosyjskiej krytyki muzycznej. Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 337–349. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.32