Szutkowski, T. (2019). (Anty)przysłowia vel innowacje przysłowiowe w przestrzeni e-tekstów. Przyczynek do paremiologii w perspektywie tekstologicznej. Studia Rossica Posnaniensia, 44(2), 169–186. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.16