Narloch, A. (2019). Rosyjskie czasowniki ruchu wirowego w świetle metafory pojęciowej. Studia Rossica Posnaniensia, 44(2), 291–304. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.27