Romanik, A. (2019). Wariantywność (orto)graficzna pożyczek angielskich w świetle normatywistyki języka rosyjskiego. Studia Rossica Posnaniensia, 44(2), 347–358. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.32