Rachut, K. (2021). Słowo o Profesorze Andrzeju Sitarskim. Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), 9–13. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.1