Słupianek-Tajnert, D. (2021). Wykaz publikacji Profesora Andrzeja Sitarskiego. Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), 15–21. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.2