Gawarkiewicz, R. (2021). Profile semantyczne przyjaciela i wroga w polsko-, rosyjsko- i niemieckojęzycznym obrazie świata. Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), 51–69. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.5