Orzechowska, J. . (2021). Emotywny komponent znaczenia przymiotników negatywnie waloryzowanych w języku rosyjskim. Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), 115–125. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.9