Rachut, K. (2021). Komunikacja niewerbalna a tłumaczenie symultaniczne: aspekt empiryczny. Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), 137–155. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.11