Sarnowski, M. (2021). O rusycyzmach w utworach Mariusza Wilka (rekonesans badawczy). Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), 171–182. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.13