Słupianek-Tajnert, D. (2021). Fizyk jako element aksjosfery czasów Związku Radzieckiego (na przykładzie reportaży Hanny Krall i Jacka Hugo-Badera). Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), 183–199. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.14