Sidor, M. (2021). Od kulturowego pojmowania przestrzeni ku rozważaniom o wieczności. Dyskurs przestrzenny w powieści Brisbane Jewgienija Wodołazkina. Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), 79–91. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.6