Nakoneczny, T. (2021). Między ratio a emotum. Polsko-rosyjskie postrzeganie wzajemne w perspektywie binarnej. Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), 147–162. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.11