Książek, A. (2021). Dwie przestrzenie wojennej propagandy. Język utworów moskiewskich Okien TASS. Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), 185–199. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.13