Zając-Haduch, K. (2021). Narracyjność językowego obrazu ludzkiej egzystencji w polskich i rosyjskich połączeniach wyrazowych zawierających czasowniki ruchu iść/идти, сhodzić/ходить (na materiale leksykograficznym). Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), 233–241. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.16