Dzienisiewicz, M. (2021). Językowy obraz dźwięku (na materiale polsko- i rosyjskojęzycznych recenzji muzycznych). Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), 243–255. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.17