Janaszek, K. (2021). Kompetencje użytkowników języka obcego. Wiedza socjokulturowa i kompetencja socjolingwistyczna studentów rusycystów. Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), 281–291. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.20