Kropaczewski, K. (2013). Język rosyjski jako centrum idei narodowej – ujęcie Władymira Biblera. Studia Rossica Posnaniensia, (38), 145–158. https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.10