Janaszek, K. (2013). Predyspozycje indywidualne studentów wyróżniających się. Studia Rossica Posnaniensia, (38), 89–100. https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.6