Pawletko, B. (2022). Trauma, pamięć, afekt: echa terroru w powieści graficznej Сурвило Olgi Ławrientiewej. Studia Rossica Posnaniensia, 47(2), 47–60. https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.2.3