Polak, A. (2022). Zabawa czy afekt? O ideologicznym uwikłaniu twórczości Wiktora Pielewina. Studia Rossica Posnaniensia, 47(2), 61–76. https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.2.4