Orzechowska, J. (2022). Emocjonalne przymiotniki w języku polskim i rosyjskim. Paralele i kontrasty. Studia Rossica Posnaniensia, 47(2), 197–204. https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.2.14