Dąbrowska, M. (2023). Między radością a smutkiem. O nadziei w poezji Nikołaja Karamzina. Studia Rossica Posnaniensia, 48(2), 29–40. https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.2