Rydz, A. (2023). Nadzieja w dyskursie afektywnym Czesława Miłosza. Studia Rossica Posnaniensia, 48(2), 41–57. https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.3